Home PageAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoud

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: De overeenkomst
Artikel 4: Herroepingsrecht
Artikel 5: Garantie
Artikel 6: Prijzen
Artikel 7: Levering
Artikel 8: Betaling
Artikel 9: Klachten
Artikel 10: Toepasselijk recht

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. “NATUREPET.NL”, gevestigd aan de Italiëlaan 143, 6414TN Heerlen, Nederland.
Ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder Naturepet, inschrijfnummer  60083603 en bijbehorend BTW nummer NL156720437B01               .
2. “Consument” de koper van producten, zijnde een natuurlijk persoon.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NATUREPET.NL en consument
2. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: De overeenkomst

1. Consument ontvangt van NATUREPET.NL een bevestigingsmail zodra consument de bestelling heeft geplaatst. Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de consument dat de bestelling bij NATUREPET.NL is aangekomen. De zgn. bestelbevestiging.
2. De overeenkomst met NATUREPET.NL komt tot stand op het moment dat NATUREPET.NL het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar consument via een tweede e-mail heeft bevestigd. De zgn. verzendbevestiging.
3. NATUREPET.NL kan niet (aansprakelijk) worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer–, zet- of drukfouten.
4. Voor het bestellen van het juiste aantal producten is consument zelf verantwoordelijk.
5. NATUREPET.NL behoudt zich het recht voor bestellingen, zonder opgaaf van redenen, te weigeren. Indien gedane bestellingen niet door klant worden geaccepteerd, zullen de bestelde artikelen retour NATUREPET.NL gaan. NATUREPET.NL berekent hiervoor administratiekosten van 10% van het aankoopbedrag klant.
6. Een overzicht van eerder geplaatste bestellingen kan NATUREPET.NL op aanvraag aan consument per mail toesturen.

Artikel 4: Herroepingrecht

1. Consument heeft de mogelijkheid om een bestelling kosteloos te annuleren, zolang deze nog niet is verzonden.
2. Een bestelling retourneren is mogelijk binnen 14 werkdagen na ontvangst. Het product / de producten kan / kunnen alleen ongebruikt, in originele en onbeschadigde staat geretourneerd worden.
3. De kosten van retourzending zijn voor rekening van consument.
4. Annulering en / of retourzendingen dienen door consument schriftelijk aan NATUREPET.NL kenbaar te worden gemaakt via e-mail info@naturepet.nl of per post, onder vermelding van volledige naam, bankrekeningnummer en factuurnummer.
5. Het retouradres van NATUREPET.NL is: Italiëlaan 143, 6414TN Heerlen/NL.
6. Het retourrecht geldt niet voor producten die naar wens van consument zijn aangepast en voor aangebroken verpakkingen.
7. Terugbetaling vindt plaats zo spoedig mogelijk na het in goede orde ontvangen te hebben van de retourzending, doch uiterlijk binnen 30 dagen, op het door consument opgegeven bankrekeningnummer. Dit bankrekeningnummer dient overeen te komen met het nummer waarop NATUREPET.NL de betaling heeft ontvangen. Dit laatste geldt om eventuele fraude te voorkomen.

Artikel 5: Garantie

1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de consument toekent. Het garantierecht is niet van toepassing op geneesmiddelen en voedingssupplementen.
2. De garantie vervalt als er veranderingen door derden zijn aangebracht, de gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.
3. Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijk bepaalde garantietermijn bestaat voor de consument de mogelijkheid te kiezen uit vervanging of een (deel-) vergoeding van de aankoopprijs.
4. Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegen aanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door NATUREPET.NL is erkend.
5. De wettelijk bepaalde garantietermijn bedraagt twee jaar, maar kan nooit langer zijn dan de expiratiedatum die op het product vermeld is.

Artikel 6: Prijzen

1. Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW.
2. Een actieprijs vervalt indien het betreffende product waarop de actie betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3. Actieprijzen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
4. NATUREPET.NL behoudt zich het recht voor om eventuele prijs- of valutaschommelingen door te berekenen.

Artikel 7: Levering

1. Levering vindt binnen Nederland plaats na betaling en zolang de voorraad strekt.
2. Indien een product na bestelling niet leverbaar of voorradig blijkt, neemt NATUREPET.NL zo spoedig mogelijk contact met consument op. De bestelling wordt zo mogelijk binnen 2 weken geleverd bij nieuwe bevoorrading. Indien niet leverbaar wordt het betaalde bedrag in dit geval binnen 30 dagen op het door consument opgegeven bankrekeningnummer teruggestort. Dit bankrekeningnummer dient overeen te komen met het nummer waarop NATUREPET.nl de betaling heeft ontvangen.
3. De consument geeft hierbij toestemming om producten eventueel bij buren af te (laten) leveren.
4.  Diepvriesproducten en vers vleesproducten kunnen i.v.m. hygiene alleen bezorgd worden in de regio Parkstad.

5. De kosten voor aflevering zijn:

Binnen Nederland:

Pakkettarieven geschieden op basis van gewicht via tarieven van PostNL en DHL.

Regio Parkstad Limburg:
Bestellingen tot een aankoopbedrag van €19,99 €5,50
Bestellingen met een aankoopbedrag vanaf €20,00 gratis

Midden en Zuid Limburg:
Bestellingen tot een aankoopbedrag van €19,99 €5,50
Bestellingen met een aankoopbedrag vanaf €20,00 gratis

Overig Nederland:
Bestellingen tot een aankoopbedrag van €69,99 €5,50
Bestellingen met aan aankoopbedrag vanaf €70,00 gratis.

Buiten Nederland:

– In overleg. Stuur voor meer info een mail naar naturepet.nl: info@naturepet.nl

Artikel 8: Betaling

1. NATUREPET.NL biedt onsument een vertrouwde, veilige en gemakkelijke manier van betalen d.m.v. IDEAL via NL46RABO 0340 3598 11
2. Indien consument de betaling van aankopen zelf vooraf wilt overmaken via de eigen bank. is dat ook mogelijk. Bij deze betaalmethode zal de bestelling pas verstuurd worden nadat de betaling is ontvangen. Bij overschrijving dient het bestelnummer, of een ander kenmerk rondom de bestelling, te worden vermeld.
3. Bankgegevenes NATUREPET.NL:
Rekeningnummer NATUREPET.NL:
IBAN: NL46RABO 03403598 11
BIC/SWIFT: RABONL2U
4. Consument kan er ook voor kiezen om producten contant te betalen.
5. Het kopen van producten vooraf, op rekening dus, is in sommige gevallen mogelijk. Vraag voor deze mogelijkheden na bij NATUREPET.NL.

Artikel 9: Klachten

1. Een klacht dient binnen tien werkdagen na verzending, met een duidelijke omschrijving van de klacht, schriftelijk aan NATUREPET.NL te worden doorgegeven.
2. Consument is verplicht de geleverde producten bij ontvangst direct te controleren op gebreken. Indien blijkt dat het product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient dit uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst per mail aan NATUREPET.NL te worden gemeld.
3. NATUREPET.NL behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien het vermoeden bestaat dat het product / de producten door schuld van consument of de retourtransporteur is beschadigd.
4. Bij NATUREPET.NL ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.

Artikel 10: Toepasselijk recht

1. Alle overeenkomsten tussen partijen zullen in het Nederlands zijn.
2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van NATUREPET.NL mag niets van de site www.naturepet.nl en van de facebookpagina “www.facebook.com/pages/Naturepet-Parkstad/”  gebruikt worden voor andere doeleinden. Reclamecampagnes, in welke zin dan ook, alsmede drukwerk, flyers en alles van dien soort, gelieerd aan NATUREPET.NL blijven onder auteursrecht van NATUREPET.NL. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

“This site includes IP2Location LITE data available from http://www.ip2location.com.”