ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoud

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: De overeenkomst
Artikel 4: Herroepingsrecht
Artikel 5: Garantie
Artikel 6: Prijzen
Artikel 7: Levering
Artikel 8: Betaling
Artikel 9: Klachten
Artikel 10: Toepasselijk recht

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. “NATUREPET.NL”, gevestigd aan de Italiëlaan 143, 6414TN Heerlen, Nederland. Telefoonummer: +31 6 28841083. Email: info@naturepet.nl.
Ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder Naturepet, inschrijfnummer  60083603 en bijbehorend BTW nummer NL001816337B62 (met ingang van 01-01-2020)               .
2. “Consument” de koper van producten, zijnde een natuurlijk persoon.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op IEDERE aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NATUREPET.NL en consument. Zowel gedaan via de site Naturepet.nl, telefonisch, per whatsapp of welk ander medium dan ook als ook mondeling en schriftelijk.
2. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3: De overeenkomst

1. Consument ontvangt van NATUREPET.NL een bevestigingsmail zodra consument de bestelling heeft geplaatst. Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de consument dat de bestelling bij NATUREPET.NL is aangekomen. De zgn. bestelbevestiging.
2. De overeenkomst met NATUREPET.NL komt tot stand op het moment dat NATUREPET.NL het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar consument via een tweede e-mail heeft bevestigd. De zgn. verzendbevestiging.
3. NATUREPET.NL kan niet (aansprakelijk) worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer–, zet- of drukfouten.
4. Voor het bestellen van het juiste aantal producten is consument zelf verantwoordelijk.
5. NATUREPET.NL behoudt zich het recht voor bestellingen, zonder opgaaf van redenen, te weigeren. Indien gedane bestellingen niet door klant worden geaccepteerd, zullen de bestelde artikelen retour NATUREPET.NL gaan. NATUREPET.NL berekent hiervoor administratiekosten van 10% van het aankoopbedrag klant.
6. Een overzicht van eerder geplaatste bestellingen kan NATUREPET.NL op aanvraag aan consument per mail toesturen. Dit geldt niet als de aankopen off-line en daarmee contant betaald zijn.

 

Artikel 4: Herroepingsrecht

A

1. Consument heeft de mogelijkheid om een bestelling kosteloos te annuleren, zolang deze nog niet is verzonden.
2. Een bestelling retourneren is mogelijk binnen 14 werkdagen na ontvangst. Het product / de producten kan / kunnen alleen ongebruikt, in originele en onbeschadigde staat geretourneerd worden.
Van retourzending uitgesloten:
Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven, diepvriesproducten, of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. De Nederlandse wetgeving heeft bepaald dat producten in de voedingsbranche (dus ook voedingssupplementen) niet kunnen worden teruggenomen. Dit uit hygiënische en veiligheids-overwegingen. De wet `kopen op afstand` met een zichttermijn van 7 dagen is hier dan ook niet van toepassing. Voeding en/of voedingssupplementen worden niet geruild of teruggenomen, tenzij er sprake is van een vergissing die door Naturepet.nl is gemaakt.
3. De kosten van retourzending zijn voor rekening van consument.
4. Annulering en / of retourzendingen dienen door consument, binnen 14 dagen na ontvangst van de order, schriftelijk aan NATUREPET.NL kenbaar te worden gemaakt via e-mail info@naturepet.nl of per post, onder vermelding van volledige naam, bankrekeningnummer en factuurnummer. Consument ontvangt dan via email een retourformulier. Deze dient ingevuld en ondertekend terug gestuurd te worden aan het adres van Naturepet.nl. Dit kan per post of per email. Nadat consument te kennen heeft gegeven, gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, heeft consument 14 dagen om het product terug te sturen. Er kan door Naturepet aan consument een bewijs van afgifte van het retourpakket aan de koeriersdienst gevraagd worden.
5. Het retouradres van NATUREPET.NL is: Italiëlaan 143, 6414TN Heerlen/NL.
6. Het retourrecht geldt niet voor producten die naar wens van consument zijn aangepast en voor aangebroken verpakkingen.
7. Terugbetaling vindt plaats zo spoedig mogelijk na het in goede orde ontvangen te hebben en gecontroleerd op beschadigingen en / of gebruikerssporen van de retourzending, doch uiterlijk binnen 14 dagen, op het door consument opgegeven bankrekeningnummer. Dit bankrekeningnummer dient overeen te komen met het nummer waarop NATUREPET.NL de betaling heeft ontvangen. Dit laatste geldt om eventuele fraude te voorkomen.
8. Indien Naturepet.nl na ontvangst van de retourzending beschadiging(en) en / of gebruikerssporen constateert, zal de retourzending niet in behandeling worden genomen. De retourzending zal dan terug gestuurd worden naar consument en er zal geen creditatie plaatsvinden van de order dan wel van het artikel. De koop zal hiermee onherroepelijk zijn. Consument zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

B

Indien consument artikelen ontvangen heeft, welke consument niet bestelt heeft; lees: consument heeft de verkeerd artikelen ontvangen, heeft Naturepet.nl de verplichting volgens Nederlands wet de consument in staat te stellen de verkeerd geleverde artikelen op kosten van Naturepet.nl retour te sturen. Naturepet.nl zal in dit geval aan consument een pakketlabel sturen. Deze dient Consument duidelijk leesbaar op de doos te plakken. Consument dient de verkeerd geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst van het toegestuurde pakketlabel retour te sturen. Het pakket met daarin de verkeerd geleverde artikelen, dient consument naar een parcelpoint of pick up point te brengen van het betreffende koeriersbedrijf.. Het maken van een ophaalopdracht door de koeriersdient is niet mogelijk.

 

Artikel 5: Garantie

1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de consument toekent. Het garantierecht is niet van toepassing op geneesmiddelen en voedingssupplementen.
2. De garantie vervalt als er veranderingen door derden zijn aangebracht, de gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.
3. Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijk bepaalde garantietermijn bestaat voor de consument de mogelijkheid te kiezen uit vervanging of een (deel-) vergoeding van de aankoopprijs.
4. Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegen aanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door NATUREPET.NL is erkend.
5. De wettelijk bepaalde garantietermijn bedraagt twee jaar, maar kan nooit langer zijn dan de expiratiedatum die op het product vermeld is en die de fabrikant op het artikel geeft.
6. Beschadigingen dienen 24 uur na ontvangst gemeld te worden aan: info@naturepet.nl. In deze melding dienen de beschadiging(en), het ordernummer, naam en adresgegevens en eventueel documentatie van de beschadiging(en) middels bijvoorbeeld een foto vermeld te zijn.

 

Artikel 6: Prijzen

1. Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW.
2. Een actieprijs vervalt indien het betreffende product waarop de actie betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Dit geldt zowel voor Naturepet.nl alsook voor de fabrikant van de artikelen die Naturepet.nl in haar assortiment heeft.
3. Actieprijzen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
4. NATUREPET.NL behoudt zich het recht voor om eventuele prijs- of valutaschommelingen door te berekenen.

 

Artikel 7: Levering

1. Levering vindt binnen Nederland, Belgie en Duitsland plaats na betaling en zolang de voorraad strekt.
2. Indien een product na bestelling niet leverbaar of voorradig blijkt, neemt NATUREPET.NL zo spoedig mogelijk contact met consument op. De bestelling wordt zo mogelijk binnen 2 weken geleverd bij nieuwe bevoorrading. Indien niet leverbaar wordt het betaalde bedrag in dit geval binnen 30 dagen op het door consument opgegeven bankrekeningnummer teruggestort. Dit bankrekeningnummer dient overeen te komen met het nummer waarop NATUREPET.nl de betaling heeft ontvangen.
3. De consument geeft hierbij toestemming om producten eventueel bij buren af te (laten) leveren.
4.  Diepvriesproducten en vers vleesproducten kunnen i.v.m. hygiene alleen bezorgd worden in de regio Parkstad, zuid Limburg en de daarbij behorende grensstreek naar Belgie en Duitsland met een een afstand van 25km.

5. De kosten voor aflevering zijn:

Pakkettarieven geschieden op basis van gewicht via tarieven van DHL en DPD.

Voor Nederland: Gratis verzending vanaf €50,00. Onder €50,00 €5,95 verzendkosten.

Voor Duitsland en Belgie: Gratis verzending vanaf €70,00. Onder €70,00 €8,95 verzendkosten.

6. Naturepet.nl bezorgt in de regio´s Heerlen en omliggende gemeentes, zuid en midden Limburg en de grensregio´s van Duitsland en Belgie tot een afstand van 20km van de grens, grotendeels zelf de bestellingen.

Deze worden door Naturepet.nl persoonlijk bezorgd op een door consument en Naturepet.nl samen overeengekomen tijdstip met een tijdspanne van één uur.
Indien consument op het afgesproken tijdstip niet aanwezig is en dit niet 30 minuten vooraf aan het afgesproken tijdstip heeft laten weten aan Naturepet.nl, kan consument kiezen voor drie opties:

a) Consument kiest ervoor de bestelling op te halen bij Naturepet.nl op een gezamenlijk afgesproken tijdstip met een tijdspanne van 30 minuten.
b) Consument kiest ervoor een nieuwe bezorgafspraak te maken in overleg met Naturepet.nl. Bij een tweede bezorging zullen € 5,00 bezorgkosten in rekening worden gebracht. Deze dienen bij levering betaald te worden.
c) Consument kiest ervoor om de bestelling te annuleren. Bijzonderheden: Artikel 4.

Indien Naturepet.nl het niet lukt, om op tijd aanwezig te zijn bij consument, geeft deze dat uiterlijk 30 minuten voor het afgesproken tijdstip door aan consument.

 

Artikel 8: Betaling

1. NATUREPET.NL biedt consument een vertrouwde, veilige en gemakkelijke manier van betalen d.m.v. IDEAL, Creditcard, Bancontact.
2. Indien consument de betaling van aankopen zelf vooraf wilt overmaken via de eigen bank is dat ook mogelijk. Bij deze betaalmethode zal de bestelling pas verstuurd worden nadat de betaling is ontvangen. Bij overschrijving dient het bestelnummer, of een ander kenmerk rondom de bestelling, te worden vermeld.
3. Bankgegevenes NATUREPET.NL:
Rekeningnummer NATUREPET.NL:
IBAN: NL46RABO 03403598 11
BIC/SWIFT: RABONL2U
4. Consument kan er op de site van Naturepet.nl ook voor kiezen om producten contant te betalen bij aflevering.
5. Het is mogelijk telefonisch, via sms, via whatsapp en andere mediums te bestellen.
6. Het kopen van producten vooraf, op rekening dus, is in sommige gevallen mogelijk. Vraag voor deze mogelijkheden na bij NATUREPET.NL.

 

Artikel 9: Klachten

1. Een klacht dient binnen tien werkdagen na verzending, met een duidelijke omschrijving van de klacht, schriftelijk aan NATUREPET.NL te worden doorgegeven.
2. Consument is verplicht de geleverde producten bij ontvangst direct te controleren op gebreken. Indien blijkt dat het product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient dit uiterlijk 24 uur na ontvangst per mail aan NATUREPET.NL te worden gemeld.
3. NATUREPET.NL behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien het vermoeden bestaat dat het product / de producten door schuld van consument of de retourtransporteur is beschadigd.
4. Bij NATUREPET.NL ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.
5. Indien consument en Naturepet er niet in slagen om tot een goede oplossing te komen bijderzijds, kan door consument een klacht worden ingediend bij de geschillencommissie.
Dit kan via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-een-klacht-indienen-over-een-product-of-dienst

 

Artikel 10: Toepasselijk recht

1. Alle overeenkomsten tussen partijen zullen in het Nederlands zijn.
2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van NATUREPET.NL mag niets van de site www.naturepet.nl en van de facebookpagina “www.facebook.com/pages/Naturepet-Parkstad/”  gebruikt worden voor andere doeleinden. Reclamecampagnes, in welke zin dan ook, alsmede drukwerk, flyers en alles van dien soort, gelieerd aan NATUREPET.NL blijven onder auteursrecht van NATUREPET.NL. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.