PRIVACY VERKLARING NATUREPET.NL

Uw privacy betekent veel voor Naturepet.nl

Daarom worden uitsluitend alleen gegevens verwerkt en verzameld die nodig zijn voor het verbeteren van de services van Naturepet.nl en zal met de grootst mogelijke zorg worden omgegaan met de informatie die naturpet.nl over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. Uw gegevens, in welke aard dan ook, zullen nooit en te nimmer aan derden worden doorgegeven voor commerciele en andere doeleinden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik en de daarop ontsloten dienstverlening en services van Naturepet.nl met ingangsdatum 24-05-2018. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door Naturepet.nl worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en wie onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Verder leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Over de gegevensverwerking.

U kunt hieronder lezen op welke wijze Naturepet.nl uw gegevens verwerkt, waar deze worden opgeslagen, welke beveiligingstechnieken er gebruikt worden en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Naturepet.nl verwerkt uw gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Webwinkelsoftware en Webhosting De webshop, webhosting en emaildiensten van Naturepet.nl is in wordpress ontwikkeld i.s.m. de firma 1cloudforall B.V. te Heerlen – Nederland. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, kunnen worden gedeeld met deze partij. U kunt de privacy verklaring van deze firma vinden op de site 1clouforall.nl.

 

Betalingsverkeer

Digiwallet

Voor het afhandelen van de betalingen in de webwinkel van Naturepet.nl maken wij gebruik van het platform Digiwallet. Digiwallet verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens alsook uw betaalgegevens zoals bankrekeningnummer of creditcardnummer. Digiwallet heeft passen en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Voor de privacyverklaring van Digiwallet kunt u terecht op digiwallet.nl.

 

Verzenden en logistiek

POST.NL en DHL

Naturepet.nl maakt gebruik van de diensten van Post.nl en DHL voor het uitvoeren van leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Post.nl en DHL delen. Voor de privacyverklaring van beide koeriersdienten kunt u terecht op de sites post.nl en logistics.dhl.

 

Algemeen doel verwerking

Naturepet.nl gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. D.w.z. dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor gerichte marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding verplicht op grond van overeenkomst, eed of wettelijke bepaling.

 

Automatisch verzamelde gegevens.

De gegevens die automatisch worden verzameld door de site Naturepet.nl, worden verwerkt met het doel de dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Naturepet.nl kan in sommige gevallen, op grond van een wettelijk of rechtelijke verplichting, worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Naturepet.nl verplicht uw gegevens te delen. Echter zal Naturepet.nl er alles aan doen, binnen de regels van de wet, om ook dan uw gegevens te beschermen.

 

Bewaartermijnen

Naturepet.nl bewaart uw gegevens zolang u klant van Naturepet.nl bent. Op grond van toepasselijke administratieve en wettelijke verplichtingen, dient naturepet.nl facturen met uw persoonsgegevens te bewaren. Deze gegevens worden bewaart met een maximale looptijd van 7 jaren volgens fiscale wetgeving belastingdienst.

 

Uw rechten

Op grond van geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Naturepet.nl worden verwerkt.

In beginsel stuurt Naturepet.nl om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieen van uw gegevens enkel naar uw bij Naturepet.nl bekende emailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander emailadres of per post wilt ontvangen, zal Naturepet.nl u vragen zich te legitimeren. Naturepet.nl houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens,ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die Naturepet.nl hanteert. U heeft ten alle tijden het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vermoedt dat Naturepet.nl uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt.

 

Inzagerecht

U heeft altijd recht om de gegevens die naturepet.nl verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een schriftelijk verzoek met die strekking doen aan Naturepet.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Naturepet.nl u op het bij ons bekende emailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder Naturepet.nl deze heeft opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht de gegevens die Naturepet.nl of laat verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt schriftelijk een verzoek met die strekking doen aan Naturepet.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende emailadres een bevestiging dat uw gegevens zijn aangepast.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om uw gegevens die naturepet.nl verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op op persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een schriftelijk verzoek met die strekking doen aan Naturepet.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, stuurt Naturepet.nl op het bij ons bekende emailadres afschriften of kopieen van alle gegevens over u die naturepet.nl heeft verwerkt in opdracht van haar door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Naturepet.nl dan in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten omdat de veilige koppeling van databestanden niet langer kan worden gegarandeerd.

 

 

Cookies

Google Analytics

Via de site Naturepet.nl worden cookies geplaatst van Google, als deel van de “Google Analytics”- dienst. Naturepet.nl gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website naturepet.nl gebruiken. deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet-en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

Naturepet.nl heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Cookies derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies, is dit vermeld in deze verklaring.

 

Wijzigingen in de privacy verklaring

Naturepet.nl behoudt zich het recht voor ten alle tijden haar privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Naturepet.nl reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerkt, dan brengen wij u daarvan op de hoogte.

 

Contact-en Bedrijfsgegevens

Naturepet.nl

Eigenaar Olaf Hosek

Italielaan 143

6414TN Heerlen / NL

E: info@naturepet.nl

T: 0031 6 28841083

Web-adres: www.naturepet.nl

IBAN NL46RABO 0340359811

BICnr RABO2U

KVK 60083603

BTWnr NL001816337B62 (vanaf 01-01-2020)